default

Samenvatting van het project

De overkoepelende visie van het Horizon 2020-project Energy Citizens for Inclusive Decarbonization (ENCLUDE) is om de EU te helpen haar belofte na te komen van een rechtvaardig en inclusief decarboniseringstraject. Decarbonisatie betreft het koolstofvrij maken van de energievoorziening. Dit doet het project door het mede creëren en verspreiden van nieuwe kennis en manieren van werken, die de verscheidenheid aan en het aantal burgers dat bereid en in staat is om bij te dragen aan de energietransitie zoveel mogelijk vergroot.

Bij de transformatie van het energiesysteem worden burgers steeds belangrijker als geëngageerde en actief betrokken deelnemers die de transitie mede vormgeven. Deze rol van participerende energieconsumenten komt tot uiting in de term "energieburger". ENCLUDE wil nieuwe kennis delen en een zo breed mogelijk deel van de bevolking motiveren om bij te dragen aan de energietransitie.

Dit transdisciplinaire project creëert een typologie van het concept energieburgerschap in diverse burgergemeenschappen, door ter plaatse casusonderzoek te doen naar bestaande activiteiten die bijdragen aan het koolstofvrij maken van de energievoorziening. Inzichten over wie betrokken is bij energieburgerschap en hoe dit concept decarbonisatiepaden kan beïnvloeden, zullen voor het eerst worden meegenomen in ‘agent-based’ modellen en geïntegreerde evaluatiemodellen. Het onderzoek beoogt daarom om het concept energieburgerschap te operationaliseren op diverse beleid- en besluitvormingsniveaus.

Door de oprichting van de ENCLUDE Academy for Energy Citizen Leadership zal nieuwe kennis, over energieburgerschap, kansen voor de energietransitie en strategieën voor collectieve besluitvorming en gezamenlijke probleemformulering, worden gedeeld met burgers en ngo's in de hele EU. Het doel is om acties op gang te helpen die bijdragen aan een koolstofvrije energievoorziening, ook in gemeenschappen waar men normaal gesproken geen actief burgerschap vertoont of kan vertonen.