default

Rezumatul proiectului

Viziunea generală a proiectului Orizont 2020 Energy Citizens for Inclusive Decarbonization (ENCLUDE) este de a ajuta UE să își îndeplinească promisiunea unui proces de decarbonizare echitabil și incluziv prin schimbul și co-crearea de noi cunoștințe și practici care să maximizeze numărul și diversitatea cetățenilor care doresc și pot contribui la tranziția energetică.

În transformarea sistemului energetic, cetățenii devin din ce în ce mai importanți ca participanți angajați, implicați și modelatori. Acest rol al consumatorilor de energie implicați este reflectat în termenul "cetățean energetic". ENCLUDE își propune să împărtășească noi cunoștințe și să motiveze o populație cât mai numeroasă să contribuie la tranziția energetică.

Acest proiect transdisciplinar va crea o tipologie a conceptului de cetățenie energetică pentru diverse comunități de cetățeni prin analiza studiilor de caz despre diverse inițiative care promovează decarbonizarea. Pentru prima dată, informațiile despre cine este afectat de cetățenia energetică și despre modul în care acest concept ar putea afecta căile de decarbonizare vor fi încorporate în modelele bazate pe agenți și în modelele de evaluare integrată. Cercetarea urmărește, prin urmare, să operaționalizeze conceptul de cetățenie energetică la mai multe niveluri de politici și de luare a deciziilor.

Prin crearea Academiei ENCLUDE pentru Leadershipul cetățenilor în domeniul energiei, noile cunoștințe despre cetățenia energetică, oportunitățile pentru tranziția energetică, împreună cu strategiile de luare a deciziilor în colaborare și de formulare comună a problemelor vor fi împărtășite cu cetățenii și ONG-urile din întreaga UE. Scopul este de a contribui la mobilizarea pentru decarbonizare, inclusiv a comunităților care, în mod normal, nu participă sau nu sunt capabile să participe la aceste procese civice.